This is a free Purot.net wiki

KONOSAA

OSAOn Kontinkankaan yksikön koulutussuunittelun yhteistyöalusta; eli KONOSAA

Tämän wikisivuston tavoite on helpottaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrityksille ja muille asiakkaille (esim. Ely -keskus) suunnattujen  koulutustuotteiden yhteissuunnittelua Kontinkankaan yksikössä.  


Tavoitteena on, että koulutusten sisältöjen ja toteutuksen toimijat (aikuiskoulutuspäällikkö, koulutussuunnittelija, koulutussihteeri, opettajat)  voivat jakaa tietoa ja osaamistaan yhteistyöalustalla.


Tavoitteena on, että KONOSAA yhteistyöalustan  avulla tehostetaan ja helpotetaan koulutusten suunnittelua ja myös parannetaan tarjousten läpimenoa.

Yksi tyytyväinen palvelujen käyttäjä henkilökunnan onnistuneen koulutuksen jälkeen

1
Likers
maveikko

Discuss & brainstorm